KOLEKTYVAI

Folklorinis ansamblis ,,Santaka“ , vadovė Jūratė Navickienė,  II kategorija

 

Folklorinis ansamblis ,,Santaka” savo kūrybinį kelią pradėjo 1987 m. spalio mėnesį. Mintis įkurti ansamblį kilo tuo metu Sintautų apylinkės vykdomajame komitete kartu dirbusioms Emilijai Petravičienei ir Jūratei Navickienei. Pirmus metus ansambliui vadovavo Jūratė Navickienė, po to vadovavimą perėmė Zita Maksvytienė Nuo 1988 m. rudens, kolektyvui pradėjus vadovauti Zitai Maksvytienei, ansamblio gretas papildė nemažai mokinių. 1994 metais ansamblis pavadintas ,,Santakos” vardu.

Nuo 1998 m. ansambliui vėl vadovauja Jūratė Navickienė. Perėmus vadovavimą, buvo iš pagrindų atnaujinta programa, įvyko ansamblio narių kaita.
Ansamblis dalyvavo tautinėje dainų šventėje Vilniuje 1990 m.; pasaulio lietuvių dainų šventėse 1994 m.,1998 m., ,, Mes“2003 metais Vilniuje; Marijampolės apskrities folkloro šventėse ,,Žalias ąžuolėli” 1999 m. ir 2009 m.; ,,Jau dalgeliai išpustyti” 2006 m.; tarptautiniuose festivaliuose: Danijoje Silkeborgo mieste1998 m., Vilniuje ,,Skamba skamba kankliai”1989 m., Marijampolėje ,, Tai žiba žiburužiai“ 2000 m., ,,Baltica-2002“ Vilniuje, ,,Dožynki” Lenkijoje Banie Mazurskie miestelyje 2002 m., ,,Parbėg laivelis” Klaipėdoje 2004 m., Šešupės malūnai” Šakiuose 2001, 2004, 2007, 2010, 2014 metais, Lietuvos dainų šventėje Vilniuje ,,Būties ratu“ 2007 m., Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje ,,Amžių sutartinė“ Vilniuje 2009 m.; dainų šventėje Vilniuje ,,Čia-mano namai“ 2014 m ; Zanavyko dienoje Rumšiškėse 1997 m.; Jurbarke ,,Tiltui 20 metų“ 1998 m.; Vilniuje profsąjungų rūmuose ,,Bočių“ šventėje 1999 m.; susitikime su Kaliningrado srities Nesterovo rajono folkloriniu ansambliu ,,Žiedas“ 2001 m,; Vilniuje Mokslininkų rūmuose, minint P.Vaičaičio 125-ąsiai gimimo metines; pasirodymas tarptautiniame projekte ,,Kultūringi Europos kaimai“ Zyplių dvare 2005 metais; etnokultūrinėje Sūduvos regiono šventėje ,,Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai“ Sudarge 2008 m. ir 2009 m.; visose rajoninėse dainų šventėse, Joninių šventėje Sudarge ,, Vasarvidžio naktys piliakalnių didybėje“2011 m. ,2012 m,; respublikinėje folkloro švenėje ,,Ir dalgis prie klėties…“ Sintautuose,2012 m.; Vilniuje ,,Kaziuko mugėje“, 2013 m.; tarpregioniniame folkloro festivalyje ,,Tėvelio dvarely“ Prienuose, 2013 m., 2016 m.; Aukštaitijos regiono folkloro šventėje ,,Subatos vakarėly“ Joniškio rajone, ominacijai, 2014 m., 2015 m.; šventėje-sambūryje ,, Apeiginiai rugiapjūtės papročiai Lietuvoje- gyvai“ Zyplių dvare, 2010 m. ,,Jau ir vėjas per ražienas“; Zanavykų krašto muziejuje edukacinėje – kultūrinėje – pažintinėje šventėje ,, Duonos kelias nuo grūdo iki stalo“ 2004 m.,2010 m., 2011 m.; du kartus – rajoninėje Derliaus šventėje; Kurdeikių sodyboje Vekeriotiškės kaime omina seniūnijoje Marijampolės rajone šventėje ,,Duonos kelias“ 2011 m.; Lietuvos folkloro festivalyje „Pjaun broliukai lygioj lankoj“ 2015 m. Rygiškių k., Šakių r. ir daugybė pasirodymų rajone ir rajono miesteliuose ne tik folkloro šventėse, bet ir įvairių renginių ir švenčių metu.
2004 m. kolektyvas filmavosi LTV laidai ,,Mūsų miesteliai. Sintautai”. 2005 m. balandžio 29 d. dalyvavo Lietuvos televizijoje ,,Gero ūpo” laidoje. Įrašyta DVD ,,Rugiapjūtės pabaigtuvės“.
Ansamblis yra paruošęs 6 apeigines programas: Joninių, šienapjūtės, rugiapjūtės pabaigtu-vių, subatvakario, ,,Pakeliaukime per metų darbus“, ,,Kur medžiai šlamės, ten laimė lydės“.
2002 metais ansamblis Šakiuose yra gavęs ,,Aitvaro” nominaciją ,,Metų kolektyvas” už 2001 metų kultūrinę veiklą, o 2009 metais ansamblio vadovė Jūratė Navickienė yra apdovanota Marijampolės apskrites Kultūros nominacija – Angelu.

Vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „SINTUOLA“, vadovė VIDA ČEPLEVIČIENĖ

 

Pradžia – 1995 metų ruduo. Kūrybinio kelio vardas – „SINTUOLA“. Įkūrėja ir ilgametė vadovė – Vida Čeplevičienė. Sintautų kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Sintuola“ aktyvi  Sintautuose, Šakių rajone vykstančių švenčių, Respublikinių festivalių, konkursų dalyvė.  Per dvidešimtmetį sintuoliškiai sukrovė nemažą šokių bagažą. Išmokti  daugiau kaip penkios dešimtys šokių, ne po vieną ir ne po du kartus koncertuota daugelyje respublikos ir užsienio scenose, parengtos dešimtys koncertinių teminių programų.

Sintuola, tai nesustojantis vietoje,  siekiantis tobulėti, nebijantis iššūkių kolektyvas. Tai draugiška, mylinti ir gerbianti vienas kitą šokėjų ŠEIMA.

Moterų vokalinis ansamblis „MOZAIKA“, vadovas DEIVIDAS KEREVIČIUS, koncertmeisterė AIDA RĖČKUVIENĖ

 

Ansamblis „Mozaika“ susikūrė 2006 m. Kolektyvui vadovauja Deividas Kerevičius. Ansamblyje aktyviai dainuoja 12 – 14 merginų bei moterų. „Mozaika“ aktyviai koncertuoja respublikinėse ir rajoninėse šventėse bei festivaliuose („Zanavykų balsai“, „Giesmė“, „Džiūgaukim…Aleliuja“, „Te Deum Laudamus“ ir kt.), taip pat respublikiniuose vokalinių kolektyvų konkursuose, kuriuose ne kartą tapo laureatu ar prizininku:


 

2007 m. respublikinio festivalio – konkurso „Nemunėlio vingiai“ laureatas (Prienai, Lietuva).

2010 m. respublikinio festivalio – konkurso „Šilų aidai“ savo kategorijoje III vieta (Šilalė, Lietuva).

2010 m. solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ II laipsnio diplomantas (Lietuva).

2010 m. respublikinio festivalio – konkurso „Nemunėlio vingiai“ II vieta (Prienai, Lietuva).

2012 m. respublikinio festivalio – konkurso „Šilų aidai“ savo kategorijoje I vieta (Šilalė, Lietuva).

2013 m. tarptautinio konkurso „ Silver Bells“ II laipsnio diplomantas (Daugpilis, Latvija).

2013 m. respublikinio festivalio – konkurso „Kur aukštas klevas“ absoliutus nugalėtojas (Grand prix) (Guostagalis, Pakruojo raj., Lietuva).

2013 m. respublikinio festivalio – konkurso „Šventosios gaida“ nominacija už geriausiai atliktą lietuvių liaudies dainą (Ukmergė, Lietuva).

2014 m. respublikinio festivalio – konkurso „Šilų aidai“ absoliutus nugalėtojas (Grand prix).

2015 m. respublikinio festivalio – konkurso „Šventosios gaida“ absoliutus nugalėtojas(Grand prix).

2016 m.  Gdansko tarptautiniame chorų konkurse sidabro diplomas.

2016 m. ominacijaio vokalinių ansamblių ir solistų konkurso ,,Sidabriniai balsai“ ABSOLIUTŪS nugalėtojai, I laipsnio diplomas.

2016 m. įteikta ominacija ,,Aukso paukštė“, kaip ,,Geriausiam vokaliniam ansambliui ir vadovui“.

 


Ansamblis koncertavo Lenkijoje, Latvijoje bei Rusijoje. 2014 m. ansamblis dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“.

Ansamblis „Mozaika“ buvo pakviesti atlikti kompozitoriaus Jurgio Bartininko kūrinių jo autoriniame kūrybos vakare, taip pat koncertuoti Guseve (Rusija), Goldap (Lenkija) 2009 m. kolektyvas pelnė rajonines „Dobilo“ ir „Aitvaro“ nominacijas, kaip geriausias metų vokalinis ansamblis. 2012 m. išleista „Mozaikos“ kompaktinė plokštelė.

 

Mėgėjų meno teatras ,,Unoras”, vadovė AUDRONĖ BINGELIENĖ

Informacija pildoma.