Dokumentai

Teisinė informacija:

Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro sąlygų aprašas 

 

 

Vykdant Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-75 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą ir Gelgaudiškio kultūros centrą, prijungiant juos prie Šakių kultūros centro“, sudarytas „Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro sąlygų aprašas“ (Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Dėl Reorganizavimo sąlygų aprašo kreiptis į SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRĄ, el. p. sintautukc@gmail.com

 

Reorganizavimo sąlygos – projektas

 

Kultūros centro veikla grindžiama

 

Įstatymais:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais:

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais:

 

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

Dėl kategorijos suteikimo Sintautų kultūros centrui

Dėl Sintautų kc nuostatų patvirtinimo

Dėl pavedimo ir priemokos nustatymo Vidai Čeplevičienei

Sintautų kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa.
Apie Sintautų kultūros centre pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
1. Sintautų kultūros centro darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją – meno kolektyvo vadovei Jūratei Navickienei, el. paštu: juratenav@gmail.com ir (ar) telefonu (8 698) 19348.

 

2020-2021 m. korupcijos prevencijos programa

2020-2021 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas

 

Finansinė atskaitomybė:

2019 m. I ketv. ataskaita (1)

2019 m. I ketv. ataskaita _(2)

2019 m. I ketv. ataskaita (3)

2019 m. I ketv. ataskaita _(4)

2019 m. II ketv. finansinė ataskaita (1)

2019 m. II ketv. finansinė ataskaita (2).doc

2019 m. II kev. ataskaita (3)

2019 III ketv.ataskaita (1)

2019 III ketv.ataskaita (2)

2019 III ketv.ataskaita (3)

2019 III ketv.ataskaita (4)

2019 III ketv.ataskaita (5)

2019 m. IV ketv. ataskaita (1)

2019 m. IV ketv. ataskaita (2).pdf

2019 m. IV ketv. ataskaita (3).pdf

2019 m. IV ketv. ataskaita (4).pdf.

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (1)

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (2).pd

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (3).pdf.

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (4).pdf.

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (5).pdf.pdf.pdf.pdf

2020 I ketv. ataskaita (1)

2020 I ketv. ataskaita (2)

2020 I ketv. ataskaita (3)

2020 I ketv. ataskaita (4) 

Biudžeto išlaidos 2020 II ketv._(1)

Biudžeto išlaidos 2020 II ketv._(1)(1).pdf

Biudžeto išlaidos_2020 II ketv._(2).pdf

Biudžeto išlaidos_2020 II ketv._(3).pdf

Biudžeto išlaidos_2020 II ketv. (4)

Biudžeto išlaidos_2020 II ketv._(5).pdf

Biudžeto išlaidos_2020 II ketv._(6).pdf

Biudžeto išlaidos 2022 m. I ketv.

2020 m. I pusm. ataskaita (1)

2020 m. I pusm. ataskaita (2).pdf

2020 m. I pusm. ataskaita (3).pdf

2020 m. I pusm. ataskaita (4).pdf

2020 m. I pusm. ataskaita (5).pdf

2020 metinė ataskaita 1

2020 metinė ataskaita 2.pdf

2020 metinė ataskaita 3.pdf

2020 metinė ataskaita 4.pdf

2020 metinė ataskaita 5.pdf

2020 metinė ataskaita 6.pdf

2020 metinė ataskaita 7.pdf

2020 metinė ataskaita 8.pdf

2020 metinė ataskaita 9.pdf

2021 I ketv. 1.pdf

2021 I ketv. 2.pdf

2021 I ketv. 3.pdf

2021 I ketv. 4.pdf

2021 I ketv. 5.pdf

2021 m. II ketv. ataskaita (1)

2021 m. II ketv. ataskaita (2)

2021 m. II ketv. ataskaita (3)

2021 m. II ketv. ataskaita (4)

2021 m. II ketv. ataskaita (5)

2021 m. II ketv. ataskaita (6)

2021 m. III ketv. ataskaita (1)

2021 m. III ketv. ataskaita (2)

2021 m. III ketv. ataskaita (3)

2021 m. III ketv. ataskaita (4)

2021 m. III ketv. ataskaita (5)

2021 m. III ketv. ataskaita (6)

2021 metinė ataskaita

2022 m. I ketv. ataskaita

Darbo užmokestis:

 

Vid.mėn.-darbo-užmokestis-2018-I-ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

 

Viešieji pirkimai:

 

Taisyklės VP 2014 m.

VP planas 2018 m.

VP planas 2019 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, sandorių ataskaita_2018

Veikla:

 

Veiklos planas 2018 m.

Veiklos planas 2019 m.

Veiklos planas 2020 m.

Teisinė informacija:

 

Kultūros centro veikla grindžiama

 

Įstatymais:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais:

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais:

 

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

Dėl kategorijos suteikimo Sintautų kultūros centrui

Dėl Sintautų kc nuostatų patvirtinimo

Dėl pavedimo ir priemokos nustatymo Erikai Bingelienei

Sintautų kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

 

 

Finansinė atskaitomybė:

2018-m.-I-ketv.-metine-ataskaita

2018 m. II ketv. ataskaita

2018 m. III ketv. ataskaita

2018 m. IV ketv. ataskaita

Metinė 2018 m. ataskaita (1)

Metinė 2018 m. ataskaita (2)

Metinė 2018 m. ataskaita (3)

Metinė 2018 m. ataskaita (4)

2019 m. I ketv. ataskaita (1)

2019 m. I ketv. ataskaita _(2)

2019 m. I ketv. ataskaita (3)

2019 m. I ketv. ataskaita _(4)

2019 m. II ketv. finansinė ataskaita (1)

2019 m. II ketv. finansinė ataskaita (2).doc

2019 m. II kev. ataskaita (3)

2019 III ketv.ataskaita (1)

2019 III ketv.ataskaita (2)

2019 III ketv.ataskaita (3)

2019 III ketv.ataskaita (4)

2019 III ketv.ataskaita (5)

2019 m. IV ketv. ataskaita (1)

2019 m. IV ketv. ataskaita (2).pdf

2019 m. IV ketv. ataskaita (3).pdf

2019 m. IV ketv. ataskaita (4).pdf.

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (1)

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (2).pd

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (3).pdf.

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (4).pdf.

Metinė 2019 m. finansinė ataskaita (5).pdf.pdf.pdf.pdf

2020 I ketv. ataskaita (1)

2020 I ketv. ataskaita (2)

2020 I ketv. ataskaita (3)

2020 I ketv. ataskaita (4) 

 

 

Darbo užmokestis:

 

Vid.mėn.-darbo-užmokestis-2018-I-ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2018 m. II ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2018 m. III ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2018 m. IV ketv.

Vid. mėn. darbo užmokestis 2019 m. I ketv.

 

Viešieji pirkimai:

 

Taisyklės VP 2014 m.

VP planas 2018 m.

VP planas 2019 m.

Viešojo pirkimo sutarčių, sandorių ataskaita_2018

Veikla:

 

Veiklos planas 2018 m.

Veiklos planas 2019 m.